Misso orel

 
 

Misso kiriku orel on ehitatud 1886. aastal Tannil Kriisa poolt Võrumaal. Kuna antud pill on esimene orel, mis ehitatud Kriisade poolt kirikusse, siis omab nimetatud instrument erilist tähtsust nii Kriisa oreliehitusfirma kui ka Eesti oreliehituse ajaloos.

Nimetatud pillil on üks manual, 6 helisevat registrit ja manuaalist sõltuv pedal. Kahjuks on orelil olnud aegade jooksul vägagi kirev käekäik ja aastakümneid oli pill mittekasutatav. Misso orel on kolmel korral  aastatel 1918, 1944 ja 1945 bolševike ja Nõukogude armee poolt rüüstatud. 1918. aastal lõhuti orel bolševike poolt ära ja vaikis kuni 1939. aastani, mil uus Misso kirik 3.septembril pühitseti. Orel sai 1944. aastal kirikut tabanud mürsust tõsiselt kahjustada. 1945. aastal murdsid Missos paiknenud Nõukogude Armee tagavarapataljoni sõdurid kirikusse ja pärast läksid läbi Misso aleviku oreli vilesid puhudes oma väeossa. Orelit püüti 1945. aastal kättesaadavate vahenditega remontida, kuid kuna töö osutus liiga suureks, siis jäeti pooleli. Mingil määral kasutati orelit veel kuni 1954. aastani, kuni hangiti harmoonium kirikusse.

Misso orel oli suhteliselt hästi säilunud ja seega täielikult taastatud. OÜ Kriisa oreliehitus taastas orel ja pühitseti 18. jaanuaril 2015. Oreli taastamine läks maksma üle 10 000 €. Kultuurkapitalilt oleme saanud 5700 €. Misso vald toetas 1200 €., ülejäänud summa oleme saanud eraannetajatelt ja Vastseliina koguduselt.

Pärast taastamist on Misso kiriku orelil igal suvel korraldatud kirikukontserte. Et orel oleks aastaringselt töökorras nii kiriklike talituste kui ka kontserttegevuse jaoks  on tarvis iga-aastast oreli hooldamist ja häälestamist. Oreli töökorras hoidmiseks on võimalik annetada EELK Vastseliina Katariina Koguduse arvele:

Krediidipangas  a/a 4278624107609 IBAN- EE354204278624107609 või

SEB pangas a/a 10402014149008 IBAN- EE401010402014149008

Arvele palume lisada selgitus ”Misso orel”.

Kõik kirjalikult fikseeritud annetused kogudusele on maksuvabad. See tähendab, et Teil on võimalik oma tuludeklaratsioonis maksuametile annetus deklareerida ja selle pealt ei arvestata tulumaksu. Kogudus saaks omapoolselt Teie annetuse deklareerida maksuametile elektrooniliselt. Sellisel juhul on see nähtav juba Teie eeldeklaratsioonil. Selleks, et kogudus saaks Teie annetuse deklareerida on vajalik kogudusel teada Teie isikukoodi.

Misso oreli taastamine