Koguduse nõukogu valimised

EELTEADE

EELK Vastseliina Katariina koguduse nõukogu valimised toimuvad 11.-18. aprillil 2021. Nõukogu valitakse neljaks aastaks.

Nõukogu liikmete kandidaadid seatakse üles koguduse juhatuse ja nõukogu poolt. Koguduse liikmed saavad samuti üles seada nõukogu kandidaate. Selleks tuleb hiljemalt 28. märtsiks esitada koguduse juhatusele kandidaadi ülesseadmise kirjalik ettepanek, millele on alla kirjutanud 5-10 täisõiguslikku liiget. Iga täisõiguslik liige saab oma allkirja anda kuni kolme kandidaadi esitluslehele. Igal nõukogu kandidaadil tuleb esitada omapoolne nõusoleku kinnitus. Vajalikke blankette saab küsida koguduse hooldajaõpetajalt.

Keda saab esitada nõukogu liikme kandidaadiks? Nõukogu liikme kandidaadiks võib üles seada vähemalt 18-aastase konfirmeeritud koguduseliikme, kes samas või mõnes teises EELK koguduses on eelmisel või jooksval kalendriaastal käinud armulaual ning teinud liikmeannetuse.

Kes saavad osa võtta koguduse nõukogu valimistest? Nõukogu valimisest saavad osa võtta koguduse täisõiguslikud liikmed ehk need leeritatud liikmed, kes on eelmisel või sel aastal käinud vähemalt korra armulaual ja teinud oma liikmeannetuse.

Täpsema info kandidaatidest ja valimistest saab avaldada alles märtsis, kui  on nimekiri koos ja nõukogu omalt poolt pannud paika nõukogu liikmete arvu ja selle, mitu häält on igal täiskogu liikmel.