Nõukogu koosolek

09 mail toimus Vastseliina kirikus peale jumalateenistust uue nõukogu esimene koosolek.

Koosoleku päevakorras oli koguduse esimeeste, juhatuse, revisjonikomisjoni ja sinodisaadikute valimine.

Nõukogu otsustas määrata juhatus 5 liikmeline, millesse kuulub koguduse õpetaja ja 4 valitavat liiget.
Koguduse esimeheks valiti Eve Turvas ja aseesimeheks Ele Raha.
juhatuse liikmeteks valiti Liivia Juhkam ja Erki Sok.

Revisjonikomisjon otsustati valida 3- liikmeline. Valituks osutusid Maris Kivilo, Liina Vähi ja Tiit Niilo.