50 aastat rõõmu

15. augustil 2021 pidasime Vastseliina kirikus kuld- ja briljantleeripüha.

Kuldleeri oodati kõiki neid leerilapsi, kellel tänavu möödus 50 ja enam aastat leeriõnnistuse saamisest ja briljantleeri, kellel tänavu möödus 60 ja enam aastat leeriõnnistuse saamisest.
Kohale oli saanud tulla kokku 8 leerilast. Kuldleerilapsi oli arvuliselt 5 ja briljantleerilapsi 3. Briljantleerilapsed olid paljudele üllatuslikult kõik mehed ja neist ühel möödus tänavu juba lausa 65 a leeriõnnistuse saamisest.

Õpetaja Argo Olesk pööras oma kõnes tähelepanu rõõmule.
Kui maailmas ei oleks üldse rõõmu, siis see oleks kindlasti masendav. Kristlastena teame, et Jumal kingib meile rõõmu ja aitab eluraskustest üle saada. Tihti jääb meie rõõm maski taha nii otseselt, nagu praegu, kui kaudselt, kuid ka siis on inimese rõõm siiski näha tema silmade ja oleku kaudu.

Leerilaste silmadest ja olekust oli näha vaid rõõmu!
Jumal oli kinkinud ka rõõmsa päikselise päeva ja paljud lähedased olid tulnud kirikusse selle rõõmsa päeva tunnistajateks.

Mitmedki leerilapsed olid eelnevalt väga tänulikud, et koguduse juhatus nendele kuldleeri tulekut meelde tuletas.
“Meil küll enam meeles ei olnud, millal leeris olime,” rääkis üks leerilaps. “Mäletan seda, et siis oli leeris käimine põlu all ja seda tuli teha salamisi”
Viimast tõestab ka see, et koguduse andmebaasi kohaselt oli kõikide nimede taga erinevad leeriõnnistuse saamise kuupäevad.

Üks leerilaps tundis teenistuse järgselt huvi koguduse plaanide kohta. Kuuldes, et käsil on nii mitmedki remondi- ja muud plaanid, avaldas suurt rõõmu, et ikka kohale tuli: “Sain teada nii palju toredaid uudiseid koguduse elu kohta!”

Teenistusel kõlas ka palju muusikat. Kohe alguses laulis koguduse ansambel mitu laulu.

Teenistuse käigus esines ansambel Mahe kolme lauluga.

Teenistuse lõpus luges õpetaja Argo Olesk kõigile teele minekuks laululehel oleva palvesoovi:
Langegu vihmapiisad õrnalt su laugudele
lahutagu leebed tuuled sinu meelt
rõõmustagu päiksekiired sinu südant
olgu päevakoorem sulle kerge kanda
ja võtku Jumal sind oma armastuse hõlma.

Palju õnnistust kõigile!

Tekst ja fotod: Erki Sok

Külasta ka meie Facebooki lehte!