Annetused

Liikmeannetuseks ehk liikmemaksuks nimetatakse koguduseliikme poolt oma kogudusele tehtavat iga-aastast nimelist annetust. Liikmeannetused ja teised annetused ongi koguduse põhilisteks sissetuleku allikateks.

Liikmeannetajate järgi loetakse koguduse täieõiguslikke (täiskogu) liikmeid, kellel on mitmeid organisatsioonilisi õigusi, nagu õigus valida ning saada valituks koguduse erinevatesse organitesse.

Liikmeannetuse suurus on iga annetaja enda määrata.

EELK kirikukogu nägemuses võiks iga-aastase liikmeannetuse suuruseks olla 1% liikme aastasest sissetulekust. Näiteks 500 € kuupalga puhul oleks aastase liikmeannetuse suuruseks 60 €.  

Liikmeannetust võib teha kord aastas ühekordse annetusena või jagada see summa kuudele või kvartalitele. Annetust saab teha koguduse kantseleis sularahas või pangaülekandega.

Kui oma kontolt tehakse ülekanne, siis piisab märkida makse selgitusse sõna „liikmeannetus”. Kui kellegi teise eest tehakse ülekanne, siis tuleb märkida selgitusse ka annetaja nimi.

Koguduse liikmeannetused on maksuvabad. See tähendab seda, et liikmel on võimalik tuludeklaratsiooni esitades vähendada tehtud annetuse võrra oma tulumaksuga maksustatavat summat. Selleks, et kogudus saaks liikmeannetuse tegemise info maksuametile esitada, on vaja teada annetaja isikukoodi.

KOGUDUS TÄNAB KÕIGI ANNETUSTE TEGEMISE EEST!

EELK Vastseliina Katariina Kogudus arvelduskontod
EE507700771002344336 LHV
EE354204278624107609 Coop Pank
EE401010402014149008 SEB

Külasta ka meie Facebooki lehte!