Vastseliina kirik

Vastseliina kirik asub Võrumaal, Võru vallas, Külaoru külas.

Praegust Vastseliina kivikirikut hakati ehitama 1769 aastal. Ehitustööd lõppesid 7. augustil 1772 ning kirik pühitseti 23. augustil 1772.a.

1899-1901 ehitati suur osa kirikust arhitekt Pohlmanni plaani järgi ümber. Suurendatud kiriku pühitsemine toimus novembris 1901.

1911.a. sai kirik uue oreli, mille valmistajateks olid vennad Kriisad, mis on Haanjamaalt pärit vendade Kriisade esimene kontsertorel.
Orel asub läänerõdu keskel. Orelil on okaspuidust raamistik ja lehtpuidust kaunistused, mis on värvitud valgeks ning kandid kullatud. Viimistlus on säilinud originaalsena, valge värv on kiriku remondi ajal üle värvitud.
Orel remonditi põhjalikult 2005 aastal, remontija A. Tint.

Orelil on 2 manuaali, pedaal ja 24 registrit.

Vastseliina kiriku altarimaal koosneb kahest osast. Keskel on 19. sajandil valmistatud koopia Itaalia kunstniku Fra Angelico seinamaalist, mis kujutab ülestõusnud Kristust ja salvitoojaid naisi tühjas hauas. Koopia valmistas tõenäoliselt Woldemar Friedrich Krüger ning Vastseliina kirikule kinkis selle Carl von Liphart.

Kui Vastseliina altarisein 1922. aastal ümber ehitati, muudeti altarimaal suuremaks nõnda, et sellele lisati ümbrismaal, mis kujutab ingleid ja Püha Vaimu. Altarivõre keskel on kahe poolega värav, kaunistatud värviliste klaasidega. 

Kristuse kuju kantsli katusele valmistas 14-aastane poiss Paul Horn Kaperast, kellest sai tulevane Eesti skulptor ja restauraator.
Paul Horma (aastani 1940 Paul Horn
loe ka: https://vastseliina.eelk.ee/2022/03/27/14-aastane-kujude-nikerdaja/

Suurenenud Vastseliina kirikus on 860 istekohta.

KIRIKU PÕHJALIK REMONT

Kiriku remondi I etapp toimus 1992 sügisest 1994 kevadeni. Kiriku katusele ja tornile paigaldati uus tsinkplekk katus. Tööde maksumuseks oli 400 000 EEK.

II etapp algas 1998 sügisest ja kestis 1999 juulini. Teostati kiriku puidust kandekonstruktsioonide kapitaalremont. Sõlmkohtade lahti võtmise käigus selgus, et enamus talade otsad ja liitmikud oli täiesti mädad ja vajasid ümbertegemist. Remont oli äärmiselt keeruline, sest katusekonstruktsioonid tulid vahepeal üles tõsta ja eraldi toestada.
Tööde teostaja oli Kurmik AS ja remont maksumuseks 492 000 EEK.

III etapp toimus 2001 sügisel, mil kirikus teostati sisemine remont.
Vana värv eemaldati ja parandati krohvipind. Lagi värviti õlivärviga ja seinad lubivärviga. Sisemine remont saadi alustada tänu ühe koguduse liikme pere suurannetusele. Remondi maksumuseks kujunes 379 000 EEK.

IV etapp algas 2004 suvel ja lõppes 2005 kevadel. Sellel perioodil remonditi põhjalikult orel ja paigaldati senise valjuhäälse puhuri asemele spetsiaalne oreliventilaator. Remondi maksumuseks 120 000 EEK.

V etapp algas 2006 kevadel ja lõppes 2007 suvel. Kiriku katuse üks neelukohtadest valtsiti uuesti ja kiriku ümber valati sadevete ärajuhtimiseks betoonist ja maakividest vöö. Kõik maakivid on pärit Haanja valla Preeksa talu põllumaadelt. Tööde maksumuseks oli 150 000 EEK ja see summa saadi Muinsuskaitseametilt.

Kõik remonttööd on saadud teha tänu headele annetajatele ja rahastajatele, kelleks on olnud:
– koguduse liikmed
– sõpruskogudused
– kohalikud omavalitsused
– Eesti Kultuurkapital
– Muinsuskaitseamet
SUUR TÄNU KÕIGILE!

Fotod: Erki Sok, Aigar Nagel ja erakogu.

Külasta ka meie Facebooki lehte!