Käärkambri remont

Anname teada, et Vastseliina kogudus sai mai lõpus MTÜ Võrumaa Partnerluskogu käest rõõmustava sõnumi:
2022 aasta “Kogukondlik areng” meetme taotlusvooru esitatud projektitaotlus “Kogukonna ruumide renoveerimine” on saanud positiivse otsuse.

Selle projekti eesmärk on remontida kiriku käärkamber ja muuta see laiemaks kogukonna ruumiks:

• Hingehoiu vastuvõturuum

• Vaimulik nõustamine

• Laulukoori harjutuskoht

• Lahkunu omastele hingerahu teenuse pakkumine

• Kirik pakub avalikku teenust (abielu sõlmimine)

• Kirikus esinevate muusikute ooteruum

• Leerikooli toimumiskoht

• Loengute, kogukonna ühistegevuse jms toimumiskoht

Remonttööde tegemine on ka hädavajalik seetõttu, et käärkambri lagi ja põrand on saanud aja jooksul veekahjustusi ja mitmest kohast vajunud. Suure tõenäosusega võib lagi olla isegi varisemisohtlik, sest 2015 aastal ankurdatud laetala vajumine on hakanud edasi vajuma.

Laupäeval kolisime mööbli välja ja tegime ettevalmistusi remondi alustamiseks.
Uuel nädalal alustatakse remonttöödega.

Projekti elluviimiseks tuleb kogudusel esmalt teha kulutused oma rahadega ja hiljem saame toetuse kätte vastavalt esitatud aruannetele.

Kui Sa hea lugeja soovid ja saad meid selle ettevõtmise juures rahaliselt toetada, siis oleme selle eest väga tänulikud!

Oma annetuse saad teha meie koguduse arveldusarvele
EELK Vastseliina Katariina Kogudus
EE507700771002344336 LHV
Selgituseks: annetus käärkamber.

Tänumeeles
EELK Vastseliina Katariina kogudus

Külasta ka meie Facebooki lehte!