KIRIK VAJAB SINU ABI!

Kirikuaasta on taas lõppemas.

Suur tänu kõigile koguduse liikmetele, kes on juba tasunud 2023 aasta liikmeannetuse Vastseliina kirikule!

Kogudus on majanduslikult iseseisev ja katab kõik tegevuskulud ise ainuüksi liikmeannetustest ja muudest annetustest. Seetõttu iga annetus on meile ülimalt oluline, et saaksime ka edaspidi tegutseda, Jumalasõna kuulutada, muusikalist hingekosutust pakkuda ja kirikut korras hoida.  

Liikmeannetuse tegemine ei ole ainult iga täiskasvanud koguduseliikme kohus, vaid eelkõige võimalus ja eesõigus anda oma panus Jumalasõna levimiseks ja kiriku säilimiseks.

Paljud kristlased on kogenud, et annetamine ei too endaga kaasa mitte puudust, vaid otse vastupidi – küllust ja õnnistust. Kes annab, sellele antakse. Kes jagab, muutub seeläbi rikkamaks. Andmine ja jagamine on kristlaste jaoks eluviis.
Püha Paulus kirjutab: „See on nii: kes kasinasti külvab, see ka lõikab kasinasti, ja kes õnnistust lootes külvab, see lõikab ka õnnistust.“ (2Kr 9:6).

Liikmeannetuse suurus on Sinu enda määrata!

“Igaüks andku nii, nagu ta süda on lubanud, mitte nördinult või sunnitult, sest Jumal armastab rõõmsat andjat.” 2Kr 9:7

Liikmeannetusi saab tasuda pühapäeviti enne või pärast teenistust kirikus ja panga kaudu:
Saaja: EELK Vastseliina Katariina Kogudus
SEB pank: EE401010402014149008
Coop Pank: EE354204278624107609
LHV pank: EE507700771002344336
Palume märkida ülekandele liikme ees- ja perekonnanimi.

Liikmeannetuselt on võimalik saada tulumaksusoodustust.
Selle jaoks on vaja edastada meile liikmemaksu tegemisel ka liikme isikukood.

Et saaksime iga liikmega vajadusel personaalselt suhelda, siis oleks väga hea, kui meil oleks teie kehtivad kontaktandmed: elukoha aadress, telefoni number ja e-posti aadress.
Kinnitame, et kasutame neid andmeid ainult teiega suhtlemiseks!

Õnnistust soovides
EELK Vastseliina Katariina koguduse juhatus

Külasta ka meie Facebooki lehte!