Diakon Jaanus Torrim teenis valvamispühapäeval Vastseliinas

EELK Konsistoorium kuulutas 27.06.2023 otsusega Vastseliina koguduse õpetaja ametikoha vakantseks.
Konkursi käigus on Vastseliina koguduse juhatusel tekkinud kontakt diakon Jaanus Torrimiga ja juhatus on arutanud tema vaimuliku teenimise võimalusest Vastseliina koguduses.
Seetõttu esitas Vastseliina kogudus Jaanus Torrimile kutse tulla Vastseliina kirikusse Jumalateenistust läbi viima, et saaksime vastastikku tutvuda.
Jaanus Torrim võttis kutse tänuga vastu ja viis läbi  Jumalateenistuse Vastseliina kirikus pühapäeval, 19.novembril, mis kirikukalendris on nimetusega – Valvamispühapäev.

Pärast teenistust toimus kõrvalmajas koguduse nõukogu koosolek, kus oli hea võimalus omavahel lähemalt tuttavaks saada ja teenimisvõimalust arutada.

Suur tänu Jaanusele teenimise, mõtestatud jutluse ja väga kaunilt lauldud Litaania eest!

Juhatus on saanud ka Jumalateenistusel osalenute käest juba väga palju positiivset tagasisidet diakon Jaanus Torrim poolt läbi viidud Jumalateenistuse kohta.

Samuti oleme saanud positiivset tagasisidet Jaanuse enda käest:
„Suur tänu Vastseliina Katariina kogudusele sooja ja sõbraliku vastuvõtu eest!
Suur tänu koguduse hooldajaõpetaja Jaak Pärnamäele, juhatusele ja nõukogule, kõigile kirikuvanematele ning organistile!
Minu eriline tänu kuulub siinkohal kirikuvanematele Erkile ja Andresele ning organist Arale, kes aitasid kaasa jumalateenistuse läbiviimisele!
Suur tänu kogudusele, kes võimsalt ja kindlameelselt jumalateenistusel kaasa laulsid ning kaasa teenisid – see annab kindlust ja julgust, tunnistamaks koguduse jätkusuutlikkusest ning elujõulisusest!
Siiski tahaksin tunnustada eriliselt veel kirikuvanemat Erkit, kes oma ametis on väga professionaalne ja märkab olukordi, mida peabki üks kirikuvanem märkama, kui vaimulik on midagi unustanud ja organisti Arat, kes väga hästi suutis reageerida muutunud olukorrale. Olge Te südamest tänatud ja õnnistagu kõigeväeline Jumal Teid teie eluteel!
Ma loodan südamest, et Vastseliina kogudus leiab endale OMA õpetaja! Aitäh!“

Nagu Jaanus oma tervitussõnades kogudusele jutluse alguses ütles – olgem rõõmsad ja vaadakem lootusrikkalt tulevikku!

Tekst ja fotod: Erki Sok

Külasta ka meie Facebooki lehte!