Jõulupühadeks ja algavaks Issanda aastaks 2024

“Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime Tema kirkust,” kuulutab
evangeelium. (Jh 1:14)

Kristuses näeme, milline on Jumal. Näeme, et olgugi oma olemuselt üle kogu
loodud Universumist, pole ta kauge Jumal. Pole ükskõikne Jumal. Ta on
Jumal, kes armastab oma loodut, iga inimest isiklikult. Mitte kaugelt, nagu
oleks ehk mugav armastada, vaid päriselt ja lähedalt. Püha Johannes kirjutab:
“Selles on armastus – ei, mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid et
Tema on armastanud meid ja on läkitanud oma Poja lepitusohvriks meie pattude
eest.” (1Jh 4:10)

Kuid kust me teame, et Jumal on armastus ning et ta tõesti ka igaühest meist
hoolib? Praegu on jõuluaeg ning jõuluaja sõnum just sellest kõnelebki: et
Tema ise on oma igavikulisest kirkusest laskunud alla meie juurde, jagama
meiega seda piiratust siin ajas ja ruumis, et anda meile võimalus kord ka
Tema piirituses, õndsusest osa saada.

Ta ei tulnud siia toona välkude sähvides ega suurte eriefektide saatel, vaid
üsna lihtsalt, sündides lapsena üsna tavaliste vanemate perre, kellest peagi
pidid saama pagulased ja põgenikud. Samasugust lihtsat elu jagas ta läbi oma
maise tegevuse ka hiljem ning tõi seda eeskujuks neile, kes teda kuulata
võtsid. Ta ütles: kes taeva kuningriiki lapse kombel vastu ei võta, see ei
pääsegi sinna.

See tähendab, et kõige hariduse, teaduse ja tarkuse, nõndanimetatud elus
edasijõudmise, tähtsate tiitlite, positsiooni ja auväärsuse kõrval on veel
midagi, mis on oluline ning mida me saame õppida lastelt ja ka
lapsemeelsetelt täiskasvanutelt – selleks on usaldus Jumala vastu ja teatud
põhiväärtuste mõistmine.

Nii nagu laps usub vaistlikult oma isa ja ema headusse, olles kogenud nende
armastust, nii peaks ka elukogenud inimene hakkama jälle nägema maailma
kaose taga, korda. Kaduva jahtimise asjatust ning kõigest kogetud halvast ja
kurjusest hoolimata, tajuma Üht headust ja armastust, kes igaüht meist läbi
elu juhib.

Jõulurõõm ja jõulurahu algab hetkest, kui pöörame pilgu endalt ligimesele ja
ligimeselt Jumalale.

Soovin õnnistatud jõulupüha ning kirgastatud elu Kristuses uuel Issanda
aastal 2024!

Jaak Pärnamägi

Külasta ka meie Facebooki lehte!