Koguduse uus hingamine

Mõned asjad siin ilmas näivad enesestmõistetavad. Nagu pühapäevane kirikukellade helin või kirikutorni siluett horisondil.

Aga mis on üks kirikuhoone väärt, kui selles ei ole kogudust, vaimulikku, Jumala Sõna? Kui kaua suudakski väike hulk kristlasi kirikuid veel ülal pidada? Eks seni, kui koguduses on olemas veel vaimulik.  

Vastseliina kogudus on otsinud omale õpetajat juba mõnda aega. Paraku on vaimulikega sama lugu nagu perearstide ja kvalifitseeritud kooliõpetajatega – neid on lihtsalt liiga vähe selleks, et kõikjale jaguks.

See polnud sugugi üllatav, et Vastseliina koguduse õpetaja ametikohale ei laekunud konkursi ajal mitte ühtegi avaldust preestriordinatsiooniga vaimulikult.  Olukorras, kus üle Eesti on vakantsed või peagi vakantseks jäämas ka suuremaid linnakogudusi, on Vastseliina kogudusele suur asi, et juhatus on leidnud vaimuliku, kes soovib tulla Vastseliina kogudust teenima. 
Diakon Jaanus Torrim omab teoloogiamagistri kraadi ja arvestatavat vaimuliku teenimise kogemust Pärnu Eliisabeti koguduse diakonina. Diakon Torrimil on võimalus pastoraalseminar läbida järgmisel õppeaastal Vastseliina koguduse teenimisega ühildatult ning siis saada ka koguduse täisõiguslikuks õpetajaks.

Nii peapiiskop Urmas Viilma, kui praost Üllar Salumets ja koguduse hooldajaõpetaja Jaak Pärnamägi toetavad Jaanus Torrimi teenima asumist Vastseliina. Armulauaga jumalateenistused toimuvad ka tulevikus ja kõik soovitud talitused samuti. Kuni Torrimi preestriks ordineerimiseni on talle mentoriks hooldajaõpetaja. Jaanus Torrimi tulekuga võidab Vastseliina kogudus igati. Peale vaimuliku töö on Torrim tunnustatud organist ja helilooja. Seega saab kogudus tema tulekuga uue hingamise ja muusikatöö uue taseme.

Peale vaimulike puuduse pigistavad kogudusi muudki argised mured. EELK kogudused toimivad isemajandavana ja koguduste põhisissetuleku moodustavad liikmeannetused ning vabatahtlikud annetused. Kirikud ja kogudused riigilt tegevustoetust ei saa. Paraku tähendab see seda, et annetustest jätkub napilt ainult vaimuliku palgaks ja hädavajalikeks halduskuludeks.  Kiriku remondiks ja kõikideks investeeringuteks tuleb leida rahastus projektide kaasabil.

Vastseliina koguduse juhatus on tasuta, töötunde lugemata selleks aktiivselt panustanud ja leidnud rahastust erinevatest projektidest. 

Oleme viimase kahe aasta jooksul kirikus remontinud käärkambri, soetanud sinna inventari, paigaldanud kaminahju, renoveerinud kirikus altarivõre, ehitanud kiriku ette uue välikäimla, vahetanud õpetajamajal vett läbilaskva katuse. 

2024. aastal on plaanis alustada ulatuslike kiriku avariitööde remondiga, mida saame ette võtta tänu Muinsuskaitseametilt saadud toetusele. Toetuse summa on 52 192 eurot ning otsime veel katet 10 839 euro suurusele omafinantseeringule.

Peale Jumalasõna kuulutuse oleme pakkunud Eesti Kultuurkapitali ja kohalike ettevõtjate kaasabil kogudusele ohtralt muusikalist hingekosutust, elavdades ka kogukonna kultuurielu.

2023. aastal sai kirikus nautida erinevaid muusikuid ja kollektiive, nagu: Ines Maidre, Ingvar Simson-Valting, Võru Muusikakooli Sümfooniaorkester, Anna Humal, Kammerkoor Ventus, VHK Keelpilliorkester ja Rasmus Puur, Kuno Kerge, Arete Kerge, Henn Rebane, Neeme Ots, Tiia Tenno, Tempera, Võru Meeskoor.

Muusikaline tegevus on toonud väga palju külastajaid kirikusse ja nii mõnigi neist on leidnud tee ka kogudusse. Usume, et Jaanus Torrimi teenima asumisega juunist saab uue hoo sisse ka koguduse vaimulik kasvamine ja kristlik kasvatustöö.

Koguduse tugevus on tema liikmetes. Kõik, kes on Vastseliina kirikus leeritatud, ootame teid taas panustama koguduse ellu.

Palvetagem siis selleks prohvet Jeremiia sõnadega:

Seda võtan ma südamesse, sellepärast loodan ma veel: see on Issanda suur heldus, et me pole otsa saanud, sest tema halastused pole lõppenud. Issand on mu osa, ütleb mu hing, seepärast loodan ma tema peale. Issand on hea neile, kes teda ootavad, hingele, kes teda otsib. Hea on oodata kannatlikult Issanda päästet. Sest Issand ei tõuka ära igaveseks. Kui ta on kurvastanud, siis ta ka halastab oma suure helduse pärast. Sest ta ei alanda ega kurvasta inimlapsi mitte südamest. Kui jalge alla tallatakse kõik vangid maal, kui väänatakse mehe õigust Kõigekõrgema palge ees, kui inimesele tehakse ülekohut tema riiuasjas – kas Issand seda ei näe? Kes ütleb, et midagi sünnib, ilma et Issand oleks seda käskinud? Eks tule Kõigekõrgema suust nii hästi kuri kui hea? Miks inimesed elus nurisevad? Igaüks nurisegu omaenese patu pärast! Aamen.
(Nl 3:21-26;31-39)

Eve Turvas
juhatuse esimees

Külasta ka meie Facebooki lehte!