Vastseliina kogudusel on peagi taas oma õpetaja

2023. aastal kuulutas EELK Vastseliina Katariina kogudus õpetaja ametikoha vakantseks ja EELK konsistoorium kuulutas välja konkursi õpetaja leidmiseks.

Konkursi käigus ühtegi sooviavaldust ei laekunud, kuid Vastseliina koguduse juhatusel tekkis sel perioodil hea kontakt diakon Jaanus Torrimiga, kes on peale kontakti loomist külastanud Vastseliinat juba palju kordi.

Jaanuari alguses toimus peapiiskop Urmas Viilma eestvõttel põhjalik arutelu Vastseliina koguduse vaimuliku teenimise kohta, millest võtsid osa peale tema veel diakon Jaanus Torrim, praost Üllar Salumets ja Vastseliina koguduse esimees Eve Turvas.

Arutelu tulemusel lepiti kokku, et Jaanus Torrim on nõus ja saab asuda Vastseliina kogudust teenima diakonina. Vastavalt kirikuseadustikule tuleb kogudusel luua selleks diakoni ametikoht.

Vastseliina koguduse hooldajaõpetaja Jaak Pärnamägi tegi 2024 aasta korralisel koguduse nõukogu koosolekul ettepaneku luua Vastseliina koguduses diakoni ametikoht, mille nõukogu ka kinnitas.

EELK Vastseliina Katariina koguduse juhatusel on hea meel teatada, et peapiiskop Urmas Viilma on teinud 04.04.2024 alljärgneva otsuse:

EELK kirikuseadustiku § 70 lõike 1 ning praost Ü. Salumetsa ettepaneku ja Vastseliina koguduse nõukogu 25.02.2024 nõusoleku alusel:
Määran Jaanus Torrimi Vastseliina koguduse diakoniks alates 1. juunist 2024.

Ees on huvitav ja proovilepanev aeg –  kogudusel tuleb harjuda uue vaimulikuga, Jaanusel kohaneda kogudusega, kogukonnaga, uue elukorraldusega. Kui kiiresti me ühte jalga saame hakata astuma, sõltub meist endist.
Kirik saab toimida Jumala õnnistuse saatel vaimuliku, koguduse ja kogukonna koostöös.

Tänu olgu Jumalale, kes ei ole heitnud kõrvale mu palvet ega ole mult ära võtnud oma heldust! Ps 66:20!

Tänutundes
Eve Turvas
juhatuse esimees
EELK Vastseliina Katariina Kogudus

Külasta ka meie Facebooki lehte!