Kirikuvanemate koolitus

Eks on nii, et kui tuleb uus õpetaja, siis ka mõned asjad kiriku jumalateenistuslikus olukorras muutuvad.

Sellega seoses korraldame kirikuvanematele koolituse 01.06.2024 kell 10:00 Vastseliina Katariina kirikus.

Lisaks praegustele kirikuvanematele on väga oodatud koolitusele kõik need koguduse liikmed, kes sooviksid hakata Vastseliina kogudust kirikuvanemana Vastseliinas või Missos teenima.

Koolitusel käsitleme järgmiseid teemasid:
1. Kirikuvanema olemus ja teenimine. Riietus ja risti kandmine.
2. Kiriku korrashoid – kirikuruum, altar, kantsel ja muud ruumid.
3. Jumalateenistuse ettevalmistamine – armulaud, kirikukellade helistamine, küünlad ja muud jumalateenistusega seotud tegevused.
4. Kiriklikud talitused. Lähtuvalt kohalikes tavadest.

Kirikuvanem on õpetaja silmad, kõrvad, käed ja jalad ning vajadusel ka suu, sest kõigi koguduse töösse kutsutud isikute ühiseks ülesandeks on olla õpetajale abiks ja toeks koguduse usulise ja kõlbelise ülesehitamise töös ja igapidi edendada koguduse tegevust.

Kirikuvanemateks saavad olla nii juhatuse, nõukogu, kui ka tavakoguduseliikmed olemata soost.

Peamisteks ülesanneteks on:

a) Kaasa aidata selleks, et koguduses kasvaks ja areneks kristlik elukord, juhtides eriti vanemate tähelepanu laste kristliku kasvatuse tähtsusele, samuti kirikliku kombe osale igapäevases elus (hommiku- ja õhtupalved kodudes jne.) ning Jumala sõna ustavale tarvitamisele.

b) Olla õpetajale abiks hingehoiu töös: haigeid ja vaeseid külastada, nende eest hoolekannet korraldada; kõiki iseäralistes raskustes, muredes ja kiusatustes olijaid silmas pidada ning võimalust mööda abistada ja usus kinnitada; noorsootööd edendada; erilist tähelepanu väljakutsunud eksijaid manitseda.

c) Olla abiks koguduse välise elu korraldamisel: hoolitseda koguduse majapidamise korrashoiu eest; valvata korra järele kirikus ja kiriklikes asutustes, eriti jumalateenistuse ja kiriklike talituste ajal.

Lugupidamisega
Jaanus Torrim

Külasta ka meie Facebooki lehte!