Ajalooline kirikuorel mängib taas

Misso alevikus, Riia-Pihkva maantee ääres künkal puudevilus, seisab tagasihoidlik puumaja. Küllap  on tähelepanelikum möödasõitja märganud katuseharjas ka puuristi. See on endine palvemaja, tänasel päeval EELK Vastseliina Katariina koguduse Misso abikirik. Vana maja hoiab endas aga põneva ajalooga pilli.

Misso abikirikus asub Haanjamaa vendade Kriisade esimene kirikuorel. 138-aastane pill omab erilist tähtsust nii oreliehitusfirma kui ka Eesti oreliehituse ajaloos. Just sellest, 1886. aastal valminud orelist sai alguse Kriisade orelifirma, mis tegutseb tänini.

1884. a ehitati Misso vanale koolimajale peale II korrus, mida kasutati palvemajana.  1886. aastal  telliti sinna seesama orel. 1918. aastal aga hoone rüüstati ja lõhuti enamlaste poolt.  1935. aastal taastati orel, kuid uus palvemaja ei olnud veel valmis ja pill paigaldati praegusele asukohale alles 1936. aastal. 1944. aastal lõhkes kiriku esikus mürsk ning killud lendasid läbi oreli, vigastades vilepõhja ja osa vilestikku. Pill taastati alles 2014. aastal ja teenis kogudust aastaid.

2023. aastal selgus ootamatult, et närilised on kahjustanud lõõtsanahkasid ja sellel ei saa enam mängida. Nõnda oli auväärne pill sunnitud taas vaikima. Kogudus otsis rahalisi vahendeid oreli taastamiseks.

Käesoleva aasta mais lõppesid renoveerimistööd ja orel sai taas mängukorda. Remonti teostas orelimeister Hardo Kriisa. Oreli renoveerimine läks maksma 2684 eurot ja seda toetasid Eesti Kultuurkapital, Rõuge vald ning eraisikutest annetajad.

Oreli taastamise üle rõõmustab 2. juunist koguduse vaimuliku ametisse pühitsetud Vastseliina koguduse diakon Jaanus Torrim:
„Misso abikiriku orel on pehmekõlaline väike armas pill, mis täidab ruumi ja on tõhus abiline koguduse jumalateenistuslikus elus.”

Jaanus Torrim on hariduselt koorijuht-organist-helilooja-muusikapedagoog ja teoloog. Tema elu on tihedalt seotud orelitega. Jaanuse eestvedamisel ehitati Pärnu Eliisabeti kirikusse uus orel 2010. aastal Hardo Kriisa poolt, olles esimene Eesti orelimeistri nii suur töö pärast II maailmasõda. Ta on andnud orelikontserte Eestis ja väljaspool, kirjutanud orelimuusikat. Välja andnud mitmeid plaate orelimuusikaga. Muuhulgas on üks plaat sarjas  „Eesti orelid XXI sajandil“ salvestatud Rõuge Maarja kirikus.

Seega oskab Jaanus Torrim eriliselt hinnata auväärselt ajaloolist pilli ja on tänulik kõikidele annetajatele ja toetajatele, tänu kellele on orel taas mängukorras. „Mul on hea meel, et ka kohalik omavalitsus pani õla alla. See pill väärib hoidmist“ märgib ta.

Tulge pilli vaatama ja kuulama!  Kord kuus on jumalateenistused Misso abikirikus. Täpsemad kuupäevad leiab Vastseliina Katariina koguduse kodulehelt.  

21. juulil 2024 algusega kell 14 on Misso abikirikus pidulikum jumalateenistus ja siis on plaanis orel taas pühitseda.

Eve Turvas
EELK Vastseliina Katariina koguduse
juhatuse esimees

Külasta ka meie Facebooki lehte!